Blog Post

Foutbericht : User Profile Service verhindert aanmelden

Cute_ball_windows

Wanneer u zich met behulp van uw account profiel aanmeldt op een Windows 7- of Windows Vista-computer, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:
De gebruikersprofielservice verhindert het aanmelden. Gebruikersprofiel kan niet worden geladen. Af en toe wordt uw gebruikersprofiel niet correct gelezen in Windows, bijvoorbeeld als uw computer wordt gescand door uw antivirussoftware terwijl u zich probeert aan te melden.

2015-07-23 11.14.47

Probeer het probleem op te lossen door uw computer opnieuw op te starten en u aan te melden met uw gebruikersaccount voordat u met deze methoden begint. Als het probleem niet wordt opgelost door de computer opnieuw op te starten, volgt u de stappen in de onderstaande methoden om het probleem op te lossen.

Opmerking U moet zich aanmelden met een Administrator account om uw gebruikersprofiel te herstellen of om uw gegevens naar een nieuwe account te kopiëren. Voordat u met de probleemoplossing begint, meldt u zich bij Windows aan met een andere account die beheerdersrechten heeft, of start u de computer opnieuw op in de veilige modus om u aan te melden met het ingebouwde Administrator account.

Start de computer op in de veilige modus F8 Tijdens het opstarten

Het gebruikersaccountprofiel herstellen

Ga als volgt te werk om het gebruikersaccountprofiel te herstellen:

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen.

1.Klik op Start, typ regedit in het vak Zoeken en druk op Enter.

2.Zoek de volgende registersubsleutel in de Register-editor en klik erop:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

3.Zoek in het navigatie deel venster naar de map die begint met S-1-5 (SID-code) en wordt gevolgd door een lang getal.

4.Klik op elke S-1-5-map, zoek in het detailvenster naar de vermelding ProfileImagePath en dubbelklik om te verifiëren dat het gaat om het gebruikersaccountprofiel waarbij de fout optreedt.
2705065

Als u twee mappen hebt die beginnen met S-1-5 en worden gevolgd door een aantal lange getallen waarvan er een op .bak eindigt, wijzigt u de naam van de map .bak. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

a. Klik met de rechtermuisknop op de map zonder .bak en klik op Naam wijzigen. Typ .ba en druk op Enter.2493038

b. Klik met de rechtermuisknop op de map met .bak en klik op Naam wijzigen. Verwijder .bak aan het eind van de mapnaam en druk op Enter.2493039

c. Klik met de rechtermuisknop op de map met .ba en klik op Naam wijzigen. Wijzig .ba in .bak aan het eind van de mapnaam en druk op Enter.
2493040

Als u maar één map hebt die begint met S-1-5 en wordt gevolgd door een lang nummer, en als deze eindigt op .bak, klikt u met de rechtermuisknop op de map en klikt u vervolgens op Naam wijzigen. Verwijder .bak aan het eind van de map naam en druk op Enter.

5. Klik in het detailvenster op de map zonder .bak, dubbelklik op RefCount, typ 0 en klik vervolgens op OK.
2493045

6. Klik in het detailvenster op de map zonder .bak, dubbelklik op State, typ 0 en klik vervolgens op OK.
2493046

7. Sluit de Register-editor.

8. Start de computer opnieuw op.

9. Meld u opnieuw aan met uw account.

Als het goed is is het probleem nu opgelost, zo niet maak een afspraak met het Experteam 0800-0471

Related Posts

Start een gesprek
1
Hulp nodig?
Hallo wat is het probleem